27. října 2021 | 08:30

Workshop s tématem Ultrasonografická Elastografie III

Workshop Hotel Golf, Praha

Dne 27. října 2021 se v Hotelu Golf v Praze uskutečnil třetí ročník semináře s tématem Ultrasonografické elastografie. Stejně jako v minulých dvou letech probíhal workshop i tentokrát pod záštitou PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s Klinickým centrem ISCARE.

Dopolední část programu byla věnována teoretickým přednáškám MUDr. Kukulského, který je aplikačním specialistou společnosti HITACHI/FUJIFILM. Dále naši žádost o prezentaci svých zkušeností s elastografií přijali MUDr. Machková z ISCARE, MUDr. Gottfriedová a MUDr. Taimr z IKEMU a prim. MUDr. Dvořák z Krajské Nemocnice Liberec, který byl zároveň odborným garantem celé akce.

Po teoretickém bloku a krátkém občerstvení byl pro účastníky připraven odpolední praktický workshop na našich čtyřech ultrazvukových přístrojích typu HITACHI Arietta 750 a HITACHI Arietta 850, ve kterém si účastníci mohli vyzkoušet oba typy elastografie jak ShearWave elastografii, tak RealTime elastografii.

Jsme velmi potěšeni plnou obsazeností semináře. Pevně věříme, že získané vědomosti a dovednosti, jak z teoretické, tak praktické části budou účastníkům přínosem a pomocí při elastografickém vyšetření pacientů.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a ohodnocena odpovídajícími kredity.

PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s divizí Zdravotnických technologií, PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.