30. března 2023 | 08:30

WORKSHOP ULTRASONOGRAFICKÉ ELASTOGRAFIE 2023/I.

Workshop Hotel Golf, Praha

Dopolední část programu byla věnována teoretickým přednáškám MUDr. Kukulského, aplikačního specialisty společnosti FUJIFILM. Dále naši žádost o prezentaci svých zkušeností s touto problematikou přijali MUDr. Machková z ISCARE, MUDr. Šmíd z VFN, doc. MUDr. Pavel Taimr z IKEMu a MUDr. Dvořák z Krajské Nemocnice Liberec, který byl zároveň odborným garantem celé akce.

Po teoretickém bloku a krátkém občerstvení byla pro účastníky připravena odpolední praktická část workshopu na našich třech ultrazvukových přístrojích typu FUJIFILM Arietta 850, na kterých si účastníci mohli vyzkoušet klasické vyšetření dutiny břišní a dále všechny typy elastografie.

Jsme velmi potěšeni zájmem o tento seminář a těšíme se na jeho další ročníky. Pevně věříme, že získané vědomosti a dovednosti, jak z teoretické, tak praktické části budou účastníkům přínosem a pomocí při klasickém i elastografickém vyšetření pacientů.

PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s divizí Zdravotnických technologií, PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.