16. listopadu 2022 | 08:30

Ultrasonografický Workshop II.

Workshop Hotel Golf, Praha

Dne 16. 11. 2022 se v Hotelu Golf v Praze pod záštitou PROMEDICA INSTITUT, s.r.o., po prvním dubnovém dílu, uskutečnil druhý díl našeho semináře s názvem Ultrasonografický workshop.

Dopolední část programu byla věnována teoretickým přednáškám MUDr. Kukulského, aplikačního specialisty společnosti FUJIFILM. Dále naši žádost o prezentaci svých zkušeností s touto problematikou přijali MUDr. Machková z ISCARE, MUDr. Gottfriedová z IKEMU, MUDr. Šmíd z VFN, MUDr. Hejda z FN Plzeň a MUDr. Dvořák z Krajské Nemocnice Liberec, který byl zároveň odborným garantem celé akce.

Po teoretickém bloku a krátkém občerstvení byl pro účastníky připraven odpolední praktická část workshopu na našich třech ultrazvukových přístrojích typu FUJIFILM Arietta 850, na kterých si účastníci mohli vyzkoušet klasické vyšetření dutiny břišní a dále všechny typy elastografie.

Jsme velmi potěšeni plnou obsazeností semináře a těšíme se na jeho další ročníky. Pevně věříme, že získané vědomosti a dovednosti, jak z teoretické, tak praktické části budou účastníkům přínosem a pomocí při klasickém i elastografickém vyšetření pacientů.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a ohodnocena odpovídajícími kredity.

PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s divizí Zdravotnických technologií, PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.