11. dubna 2022 | 08:30

Možnosti ultrasonografie v současné chirurgii

Workshop VFN Chirurgická klinika, Praha

Ve dnech 11. a 12. dubna 2022 jsme ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou – hrudní, břišní a úrazové chirurgie VFN Praha pořádali kurz s názvem Možnosti ultrasonografie v současné chirurgii. Byly zde prezentovány principy ultrazvukového vyšetření včetně technických informací, dále specifické vyšetřovací postupy pro jednotlivé chirurgické oblasti.

Kurz byl strukturován tak, aby pokryl celé spektrum možností využití této zobrazovací metody, jak v předoperační, perioperační, tak i peroperační diagnostice. Součástí programu bylo také představení našeho nového chirurgického robotického systému CMR Versius.

Děkujeme panu přednostovi prof. MUDr. Z. Krškovi, DrSc., panu primáři doc. MUDr. D. Hoskovcovi, PhD, panu Ing. J. Herčíkovi a všem přednášejícím za pomoc při organizaci.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a ohodnocena odpovídajícími kredity.

PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s divizí Zdravotnických technologií, PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.