05. března 2024 | 08:30

Možnosti ultrasonografie v současné chirurgii 2024

Workshop VFN Chirurgická klinika, Praha

Dne 5. 3. 2024 jsme ve spolupráci s I. Chirurgickou klinikou – hrudní, břišní a úrazové chirurgie VFN Praha pořádali kurz s názvem Možnosti ultrasonografie v současné chirurgii 2024.

Byly zde prezentovány typy intraoperačních sond, postup nastavení přístroje, principy ultrazvukového vyšetření a specifické vyšetřovací postupy pro jednotlivé chirurgické oblasti.
Kurz byl strukturován tak, aby pokryl celé spektrum možností využití této zobrazovací metody, jak v předoperační, perioperační, tak i peroperační diagnostice.

Součástí programu byl také praktický Hands-on, při kterém si účastníci mohli vyzkoušet FAST USG vyšetření břicha a nácvik punkcí.

Děkujeme panu přednostovi prof. MUDr. Z. Krškovi, DrSc., panu primáři doc. MUDr. D. Hoskovcovi, PhD., panu Ing. J. Herčíkovi a všem přednášejícím za pomoc při organizaci.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a ohodnocena odpovídajícími kredity.

EdMed Institut, s.r.o. ve spolupráci s divizí Zdravotnických technologií, PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.