03. března 2023 | 08:00

II. workshop plasmakoblační chirurgie v ORL a chirurgii hlavy a krku

Workshop Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

V pátek 3. března proběhl na Otorinolaryngologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy FN Královské Vinohrady již druhý demonstrační kurz zaměřený na využití techniky plasmakoblace v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Mimo teoretické podklady bylo hlavním předmětem vzdělávací akce demonstrace využití plasmakoblace v chirurgii adenotonzilárních patologií, v rinochirurgii a krční chirurgii.

Odborným garantem kurzu byl opět Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MHA. Pozvání přijal prim. MUDr. Tomáš Fořt, který prezentoval Tipy a triky v plasmakoblační chirurgii.

Kurzu se zúčastnilo 10 lékařů z různých nemocnic z nichž někteří již s plasmakoblací pracují. Těší nás, že měl demonstrační kurz opět velmi kladný ohlas, a také proto se už pomalu připravujeme na přípravu třetího ročníku.

Děkujeme za skvělou spolupráci panu docentovi, stejně jako klinice ORL a jejím zaměstnancům.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a ohodnocena odpovídajícími kredity.

PROMEDICA INSTITUT s.r.o. ve spolupráci s Otorinolaryngologickou klinikou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy FN Královské Vinohrady a FortMedica.